Cart 0
Project Costing
NBLS

Project Costing

0.00 ฿

ส่วนเสริมของ โปรแกรมเงินเดือน และฝ่ายบุคคลออนไลน์ EZY-HR

ฟีเจอร์หลัก

  • บันทึกข้อมูลของค่าใช้จ่ายในรูปแบบของ Cost Center สำหรับโปรเจคท์ได้
  • แสดงค่าใช้จ่ายของแต่ละโปรเจคท์ อย่างละเอียด
  • สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการทำงานของแต่ละโปรเจคท์ได้อย่างง่ายดาย

Share this Product


More from this collection